Privatlivspolitik og Terms (Dansk)

En privatlivspolitik er en erklæring eller et juridisk dokument, der beskriver nogle eller alle måder, hvorpå en part indsamler, bruger, videregiver og administrerer en kundes eller klients data.

Konto og brug
Berettigelse

For at bruge tjenesten skal du:

 1. Være en virksomhed eller forbruger, der er i stand til at indgå gyldige kontrakter.
 2. Gennemføre tilmeldingsprocessen.
 3. Acceptere vilkårene.
 4. Give sande, komplette og opdaterede kontaktoplysninger.

Accept af disse vilkår

Disse vilkår gælder fra det øjeblik, du tilmelder dig tjenesten. Når du klikker på knappen "Opret bruger" eller "Benytter tjenesten" på tilmeldingssiden, betyder det, at du officielt har "underskrevet" vilkårene, og der vil blive oprettet en bindende kontrakt på grundlag af vilkårene ("Aftale"). Hvis du tilmelder dig tjenesten på vegne af en virksomhed eller en anden enhed, erklærer og garanterer du, at du har myndighed til at acceptere disse vilkår på deres vegne.


Lukning af din konto

Du eller vi kan til enhver tid og af enhver årsag opsige denne aftale ved at give skriftlig meddelelse (herunder e-mail) til den anden part. Du skal betale eventuelle ubetalte fakturaer (hvis der er nogen), før denne aftale kan ophæves. Når den er ophævet, kan vi permanent slette din konto og alle data, der er tilknyttet den, herunder dit indhold fra vores hjemmeside..


Ændringer

Vi kan ændre enhver del af vilkårene ved at offentliggøre reviderede brugsbetingelser på vores hjemmeside og sende en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har givet os, eller en besked til din kontosektion på tjenesten ("Dashboard"). Medmindre du opsiger din konto inden for syv (7) dage efter den e-mail, vil de nye vilkår træde i kraft med det samme og gælde for enhver fortsat eller ny brug af tjenesten. Vi kan til enhver tid ændre hjemmesiden, tjenesten eller eventuelle funktioner i tjenesten..


Konto og adgangskode

Du er ansvarlig for at holde dit kontonavn og adgangskode fortrolige. Du er også ansvarlig for al brug af din konto, uanset om du har givet tilladelse til brugen eller ej. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af dine konti. Vi er ikke ansvarlige for tab som følge af stjålne eller hacket adgangskoder. Vi har ikke adgang til din nuværende adgangskode, og af sikkerhedsmæssige årsager kan vi kun nulstille din adgangskode.

Termination

Du kan altid ændre og slette din konto med at deaktivere denne. Efter 3 måneder uden aktivitet på en disabled konto vil den blive slettet.

Regler og misbrug
Generelle regler

Du lover at følge disse regler:

 1. Du vil ikke bruge købte, lejede eller tredjeparts lister over e-mailadresser.
 2. Du vil ikke overtræde vores politik for acceptabel brug, som er en del af denne aftale.
 3. Hvis du overtræder nogen af disse regler, kan vi suspendere eller ophæve din konto.
 4. Du vil overholde alle gældende databeskyttelseslove, herunder EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).
 5. Du må kun bruge vores båndbredde til din brug af tjenesten.
Ikke-tolerance over for Hadefulde, Race eller Negative Beskrivelser samt Chikane

Vi accepterer ikke hadefulde, race- eller andre negative og nedsættende beskrivelser, og chikane af andre uanset grund er strengt forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, diskriminerende kommentarer, trusler, stødende sprog og enhver form for personlig forfølgelse. Vi opfordrer alle brugere til at opretholde et respektfuldt og inkluderende miljø. Overtrædelse af disse retningslinjer kan føre til øjeblikkelig suspendering eller ophævelse af din konto og kan resultere i retlige foranstaltninger, hvis det er nødvendigt. Vi tager disse anliggender alvorligt for at skabe et sikkert og positivt samfund for alle vores brugere. Vi opfordrer også alle brugere til at rapportere eventuelle overtrædelser af disse retningslinjer, så vi kan handle hurtigt og effektivt.


Du forpligter dig til at:

 1. Yde os al nødvendig samarbejde i forbindelse med tjenesten og give os al nødvendig adgang til de oplysninger, der måtte være påkrævet af os for at kunne levere tjenesten til dig.
 2. Overholde alle gældende love og regler i forbindelse med dit indhold og aktiviteter i henhold til disse vilkår.

Rapportering af misbrug

Hvis du mener, at nogen overtræder nogen af disse vilkår, bedes du straks underrette os. Hvis du har modtaget spam, som du mener stammer fra en Falcon-bruger, vil vi gerne høre om det. Hvis du mener, at nogen har offentliggjort materiale, der overtræder ophavsrettigheder, kan du underrette os.


Ansvarsfraskrivelse
Indemnifikation

Du skal forsvare, holde os skadesløse og dække os mod krav, søgsmål, retssager, tab, skader, udgifter og omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, retsomkostninger og rimelige advokatsalærer), der opstår i forbindelse med din brug af tjenesten (eller os, der handler på din anmodning i forbindelse med tjenesten), herunder ethvert krav eller søgsmål fra en modtager af ethvert indhold, der er sendt ved hjælp af tjenesten.


Force majeur

Vi vil ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende udførelse af nogen del af tjenesten på grund af årsager, der ligger uden for vores kontrol. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i lovgivning eller reguleringer, embargoer, brande, jordskælv, oversvømmelser, strejker, strømsvigt, usædvanligt ekstreme vejrforhold og handlinger fra hackere eller tredjeparts internetudbydere.


Databehandlingsvilkår

I det omfang du er en virksomhed, og vi behandler persondata på dine vegne i forbindelse med levering af tjenesten, finder databehandlingsvilkårene anvendelse og indarbejdes i disse vilkår.


Hjælpe til lovligt meetup

Vi kan ikke garantere, at vi kan få alle meetups til at opfylde lovgivningen, men hos DriveMeetups har vi den mest kompetente person, der gør alt, hvad han kan, for at sikre overholdelse. Det er vigtigt, at I følger hans vejledning nøje for hvert punkt, da jeres meetups, selvom de er blevet godkendt, ikke længere er lovlige, hvis I ikke gør det. Hvis I ikke følger disse retningslinjer, kan I blive pålagt en serviceafgift på 500 kr., som skal betales øjeblikkeligt

Privatlivspolitik
Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger vedrørende vores kunder og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger er som følger:
Flyby Company Aps, Huginsvej 2b, 3400 Hillerød, CVR-nr.: 40351221.
Det er ikke påkrævet for vores firma at have en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktformularen.


Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig i henhold til GDPR udfører vi følgende behandlingsaktiviteter.
Når du besøger vores hjemmeside/mobile app, bruger vi cookies for at sikre funktionaliteten af sitet, hvilket du kan lære mere om i vores cookiepolitik.
Kommunikation med potentielle kunder: Hvis du har spørgsmål om vores websted eller ønsker at lære mere om vores tjenester, kan du kontakte os via:
Kontaktformular
Via dette vil vi behandle dine personoplysninger for at indgå i en dialog med dig, f.eks. for at besvare spørgsmål om vores tjenester.
Vi behandler kun de oplysninger, du giver os i vores kommunikation. Vi behandler normalt følgende generelle oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.
Vores retsgrundlag for behandling af disse personoplysninger er i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sletter vores kommunikation med dig, når det er klart, om du ønsker vores tjenester eller ej. I særlige tilfælde kan der være behov for at gemme dine personoplysninger i længere tid.


Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som du frivilligt kan tilmelde dig - og du kan altid afmelde det via hjemmesiden.
Formålet med nyhedsbrevet er at sende e-mails til tilmeldte medlemmer med ny information fra virksomheden, hvilket kan inkludere nyt indhold på hjemmesiden, reklame for vores tjenester.
Vi sender kun e-mails til dig, hvis du har givet din aktive samtykke hertil på hjemmesiden. Først kræver det, at du angiver din e-mailadresse, som vi derefter bruger til at sende en e-mail til dig for at bekræfte tilmeldingen (tilmeldingsprocessen).
Dette sikrer, at du faktisk har tilmeldt dig nyhedsbrevet, dvs. givet aktivt samtykke. Vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger (dvs. e-mailadresse) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmelding stopper vi også med at sende det til dig. Hvis vi ikke har sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, udløber dit samtykke på grund af vores inaktivitet. Ved afmelding gemmer vi dit tidligere samtykke i 2 år efter dets sidste brug i henhold til Forbrugerombudsmandens spamvejledning, afsnit 11.3.


Bogføring

Vi skal opbevare alle bogføringsmæssige poster i henhold til bogføringsloven.
Dette betyder, at vi opbevarer fakturaer og lignende dokumenter af bogføringsmæssige årsager.
Disse kan omfatte generelle personoplysninger som navn, adresse, beskrivelse af tjenester. Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger til bogføring er i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra. Vi opbevarer disse data i mindst 5 år efter afslutningen af ​​det nuværende regnskabsår.


Jobansøgninger

Vi accepterer gerne jobansøgninger for at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.
Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du sender en uopfordret ansøgning, vil HR straks vurdere, om din ansøgning er relevant, og derefter slette dine data igen, hvis der ikke er et match. Hvis du har søgt på en annonceret stilling, vil vi slette din ansøgning, hvis du ikke bliver ansat, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. Hvis du er involveret i en rekrutteringsproces og/eller ansat til jobbet, vil vi give dig separat information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne sammenhæng.


Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder for os.
Derfor har vi partnere og bruger leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan levere systemer til at organisere vores arbejde, tjenester, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
One.com, SmartAsp.com, Apple App Store, Google Play, dinero.dk, Microsoft.com
Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor fastsætter vi høje standarder for vores partnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger beskyttes.
Vi indgår derfor aftaler med virksomheder (databehandlere), der behandler personoplysninger på vores vegne for at øge sikkerheden for dine personoplysninger. Videregivelse af personoplysninger Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter. Profilering og automatiske beslutninger Vi udfører ikke profilering eller automatiske beslutninger. Overførsler til tredjelande Vi bruger primært databehandlere i EU/EØS eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan databehandlere uden for EU/EØS bruges, hvis de kan give tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger.


Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Vi har foretaget risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har derefter implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.
En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR gennem løbende opmærksomhedstræning, GDPR-kurser og ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.


Dataemners rettigheder

Under GDPR har du flere rettigheder vedrørende vores behandling af data om dig. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os, så vi kan hjælpe dig.
Ret til adgang (ret til indsigt) Du har ret til at få adgang til de data, vi behandler om dig, sammen med en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få fejlagtige data om dig rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få data om dig slettet før tidspunktet for vores normale generelle sletning.
Ret til begrænsning I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, kan vi herefter kun behandle dataene - bortset fra opbevaring - med dit samtykke eller for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsmæssige interesser.
Ret til indsigelse I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til direkte markedsføring.
Ret til dataportabilitet I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om dataemnernes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.
Tilbagekaldelse af samtykke Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.
Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi opfordrer generelt til at læse mere om GDPR for at være opdateret om reglerne.